CIAS COM resulta adjudicatària d’una assistència tècnica en el manteniment d’instal·lacions generals de les sucursals del Banc d’Espanya.

CIAS COM comença l’any 2018 una assistència tècnica per al Banc d’Espanya que comprèn la realització de les auditories del manteniment de les instal·lacions de les seves 14 sucursals, així com el suport tècnic en la preparació del plec de condicions del servei. En el projecte intervindrà un nodrit equip d’enginyers especialitzats en instal·lacions elèctriques…

Details

CIAS COM obté la certificació de OPITO – Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training.

CIAS COM va obtenir el passat mes de maig la certificació de OPITO – Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training, formació bàsica per l’embarcament en unitats que operen mar endins, la qual és necessària per poder embarcar-se a les plataformes marines petrolíferes. Aquesta certificació és obligatòria per poder embarcar-se a la Plataforma Gaviota de…

Details

Control de qualitat del servei de manteniment de l’Institut Barcelona Esports de Barcelona

CIAS COM ha gestionat la implantació d’un sistema GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador) a l’Institut Barcelona Esports i col·labora amb aquesta entitat fent, mensualment, el control de qualitat del servei de manteniment dels 15 centres esportius que es gestionen. Des de la implantació de l’eina l’any 2015, s’han gestionat més de 6.000 ordres…

Details

CIAS COM fa l’auditoria de qualitat del servei de neteja i presta assistència tècnica a l’Hospital Clínic de Barcelona

A finals de l’any 2016, CIAS COM va començar una assistència tècnica amb l’Hospital Clínic de Barcelona fent, en una primera fase, l’auditoria de qualitat de la neteja per veure l’estat actual del servei als edificis que componen l’hospital. En el transcurs d’aquesta auditoria també s’han dut a terme controls d’ATP i de llum ultraviolada…

Details
ICS

Assistència tècnica i control de qualitat de la neteja dels centres d’atenció primària de l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)

Des del passat mes de juny del 2016, CIAS COM està fent l’assistència tècnica i el control de la qualitat del servei de neteja dels més de 300 centres d’atenció primària (CAP) de l’ICS. El servei que presta CIAS COM a l’ICS comprèn tasques com ara la realització d’auditories de neteja ordinària i neteja de…

Details

CIAS COM ha implementat un Pla de racionalització i gestió energètica al Ministeri de Justícia

CIAS COM ha implementat un Pla de racionalització i gestió energètica durant l’exercici 2016 que inclou gairebé 300 edificis judicials d’aquesta Administració pública. En una primera fase, CIAS COM va optimitzar la contractació dels subministraments d’electricitat i va instaurar un sistema de comptabilitat energètica. Posteriorment, es va implantar un sistema de monitorització que permet controlar…

Details