CIAS COM ha implementat un Pla de racionalització i gestió energètica durant l’exercici 2016 que inclou gairebé 300 edificis judicials d’aquesta Administració pública. En una primera fase, CIAS COM va optimitzar la contractació dels subministraments d’electricitat i va instaurar un sistema de comptabilitat energètica. Posteriorment, es va implantar un sistema de monitorització que permet controlar el 70 % del consum d’electricitat del parc d’edificis del Ministeri de Justícia. El software de gestió energètica utilitzat ha estat DEXCell Energy Manager, de l’empresa DEXMA, de la qual CIAS COM és gold partner. Amb el sistema de gestió energètica s’ha generat un estalvi anual consolidat superior a 1,5 M€ (el 22 % de la despesa energètica en electricitat). Cas d’èxit