Dins del contracte d’inspecció de qualitat que CIAS COM manté amb Enagás, s’hi han incorporat recentment l’auditoria i l’assessorament dels serveis generals (neteja, bugaderia i càtering) de la plataforma d’emmagatzematge subterrani Gaviota, situada a vuit quilòmetres mar endins de la costa de Biscaia i a la qual només es pot accedir en helicòpter. L’estudi tècnic de l’organització dels serveis que cal fer-hi té com a finalitat optimitzar-los i aconseguir-ne una organització més eficient. Posteriorment, s’hi farà un control de qualitat periòdic per comprovar-ne el grau de qualitat.