CIAS COM, consultoria especialitzada en la contractació, el control de serveis generals i la gestió de l’eficiència energètica en administracions públiques i organitzacions privades

Certificacions de CIAS COM

Gestión de la calidad
ISO 9001:2008

Gestió de la qualitat

ISO 14001:2004

Gestió mediambiental

OHSAS 18001:2007

Gestió de seguretat i salut laboral

emas
EMAS

Eco – Management Audit Scheme

REPRO

Segell Repro – Achilles

CMVP

Certificat EVO – CMVP

CEM

AEE

IDAE
Declaració ambiental

Tots els nostres proveïdors seran avaluats anualment en base a criteris de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.

Inscrits en el RELI (Registre Electrònic de Licitadors) de la Generalitat de Catalunya y en el ROLECE.
Disposem d’un pla d’igualtat a la nostra organització.
Política de SIG

Les nostres Referències

Aquests són alguns de les referències de CIAS COM.