Optimitzi la contractació dels seus serveis generals Ens basem en l’anàlisi de les seves necessitats reals de
manteniment, neteja, vigilància, etc., anàlisis comparatives,
propostes d’optimització i propostes de control de qualitat
i seguiment continu.

Contracti el que de debò necessita la seva organització.
Basi les seves decisions
en els nostres estudis
tècnics i auditories
Per augmentar la vida útil de les seves instal·lacions,
equips i obra civil amb els serveis O&M adequats.
I també si li cal iniciar un contracte de manteniment o
renovar o cancel·lar un contracte vigent.
Control continu de
l’execució i la qualitat
del servei contractat
Disposem d’un equip d’enginyers,
arquitectes tècnics i ambientòlegs que fan
controls de qualitat periòdics per comprovar el
grau d’execució i qualitat del servei.
Informació que
aporta valor
Les noves tecnologies aplicades al control
presencial horari, control de qualitat, central
d’incidències, sistemes GMAO, termografies,
proves ATO..., són el nucli dels nostres
sistemes d’informació, sempre dirigits a
l’optimització en la gestió dels serveis.
Gestió energètica integral Recopilem la informació dels subministraments, els
analitzem i s’hi proposen accions correctores,
amb l’objectiu de millorar la competitivitat
de la seva empresa o l’eficiència del seu edifici i
generar un important estalvi en costos.
Go to Top