L’assistencia tècnica i la consultoria que prestem per a la millora de la gestió, la supervisió, el seguiment i el control continuat dels serveis i l’optimització d’aquests contractes (estalvis) està orientada especialment a l’àmbit dels serveis generals següents:

Facility Management

 • Manteniment de les instal·lacions dels edificis.
 • Neteja d’edificis i locals.
 • Seguretat i vigilància.
 • Jardineria.
 • Tractament de DDD.
 • Càtering i serveis de restauració
 • I, en general, tots els contractes de serveis generals.

Gestió d’eficiència energètica

 • Comptabilitat energètica
  Gestió i optimització dels consums i els costos dels subministraments energètics. Control i anàlisi de les factures de subministraments energètics mitjançant software específic. Negociació de la compra d’energia, i assessorament en tot moment sobre qualsevol tema pel que fa a l’energia i les instal·lacions.
 • Sistemes de gestió energètica
  Implantació de software de gestió energètica per conèixer amb detall el comportament energètic de les instal·lacions i els subministraments, de manera que s’identifica la potencialitat d’estalvi i es manté un control exhaustiu de la despesa energètica.
 • Auditories energètiques i certificació energètica d’edificis
  Realització d’auditories energètiques per ajudar les organitzacions a conèixer el comportament del consum d’energia i els costos associats, identificar i caracteritzar els factors que afecten el consum d’energia i detectar oportunitats d’estalvi energètic i de costos.
  Certificació energètica d’edificis mitjançant software homologat (CE3-X i LIDER-CALENER (HULC)). Obtenció d’etiqueta amb la qualificació energètica de l’edifici.

Serveis d’atenció domiciliària (Serveis Socials)

 • Realització d’acompanyaments a les persones professionals que presten serveis domiciliaris, en els domicilis de les persones ateses.
 • Auditoria al local de les empreses proveïdores: procediments, laboral, indicadors i altres.

Altres

 • Manteniment i conservació d’elements de la via pública
 • Gestió de residus i recollida selectiva.