CIAS COM ha gestionat la implantació d’un sistema GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador) a l’Institut Barcelona Esports i col·labora amb aquesta entitat fent, mensualment, el control de qualitat del servei de manteniment dels 15 centres esportius que es gestionen.

Des de la implantació de l’eina l’any 2015, s’han gestionat més de 6.000 ordres de treball de manteniment preventiu, normatiu i correctiu. Amb la informació registrada al GMAO i els registres horaris mitjançant tecnologia NFC, es fa el control de qualitat per assegurar el compliment total del manteniment.