CIAS COM va obtenir el passat mes de maig la certificació de OPITO – Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training, formació bàsica per l’embarcament en unitats que operen mar endins, la qual és necessària per poder embarcar-se a les plataformes marines petrolíferes. Aquesta certificació és obligatòria per poder embarcar-se a la Plataforma Gaviota de ENAGAS, a la qual s’accedeix únicament mitjançant helicòpter. A l’estar en disposició d’aquesta certificació permet al personal de CIAS COM realitzar les tasques de control de qualitat dels serveis generals de la Plataforma. El curs intensiu realitzat inclou el mòdul HUET – Helicopter Practical Escape compost per 16 exigents pràctiques d’abandonament d’helicòpter submergit.