A finals de l’any 2016, CIAS COM va començar una assistència tècnica amb l’Hospital Clínic de Barcelona fent, en una primera fase, l’auditoria de qualitat de la neteja per veure l’estat actual del servei als edificis que componen l’hospital. En el transcurs d’aquesta auditoria també s’han dut a terme controls d’ATP i de llum ultraviolada per garantir que les zones netes també estan desinfectades. La segona fase del projecte consisteix en la prestació d’un estudi tècnic per analitzar l’organització del servei de neteja i poder-hi proposar possibles millores.