Des del gener del 2016, CIAS COM està prestant un suport tècnic a la GVA fent el control de la qualitat de la neteja a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, complex administratiu fruit de la restauració de l’antiga presó model de València i de la construcció de quatre torres al mateix recinte. En aquesta ciutat administrativa s’ubiquen cinc de les conselleries de la GVA, a les quals CIAS COM visita mensualment per fer-hi auditories de qualitat de la neteja, com també el control de les hores de servei prestades per part de l’empresa adjudicatària del servei. Així mateix, es presta assessorament tècnic en aquest sentit per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir respecte del servei de neteja.