L’1 d’octubre de 2015 CIAS COM ha començat a executar el contracte de control de qualitat i assistència tècnica dels serveis generals del grup Gas Natural Fenosa. Els principals serveis generals a auditar serán: el manteniment de les instal·lacions, la neteja d’edificis i locals, la jardineria i els tractaments DDD. Per a la prestació d’aquests serveis, CIAS COM ha incorporat a la seva oficina tècnica a una enginyera i dos enginyers, tots ells experts en l’àmbit del Facility Management, que donaran cobertura a les zones territorials Nord, Centre i Est-Sud de GNF. El contracte tindrà una durada inicial de 5 anys.