CIAS COM serà ponent a la jornada «La importància del manteniment als equipaments municipals»

CIAS COM participarà amb la ponència “Licitació i control del manteniment d’edificis” el proper 23 d’octubre. Des del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona estem organitzant la Jornada La importància del manteniment als equipaments municipals, per al proper 23 d’octubre. Mantenir periòdicament els equipaments municipals és la base per millorar el…

CIAS COM amplia el suport tècnic a Gas Natural Fenosa

Des del passat mes de febrer de 2018, CIAS COM ha ampliat el suport tècnic a Gas Natrual Fenosa en temes relacionats amb la gestió del mateniment. Per aquest motiu ha incorporat a un nou enginyer consultor que donarà suport als processos globals de manteniment que concerneixin a totes les zones territorials. Aquest nou suport…

Amb motiu del Dia Mundial de la seguretat i salut en el treball que se celebra cada 28 d’abril, INGECAL en col·laboració amb SGS i IMC MUTUAL ha organitzat una jornada a Barcelona de “ISO 45001 : 2018 / Empresa saludable” a la qual ha assistit CIAS COM 2001.

A CIAS COM 2001, dins del nostre Sistema Integrat de Gestió (SIG) comptem amb la certificació de la norma OHSAS 18001 : 2007 que estableix els requisits que un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball ha de tenir perquè les organitzacions puguin controlar els riscos associats a la seva activitat; assistint…

NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

El passat 9 de març va entrar en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, quatre mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Amb aquest norma es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol, una sèrie de directives europees de febrer de 2014. Aquesta norma suposa una gran oportunitat per…

CIAS COM resulta adjudicatària d’una assistència tècnica en el manteniment d’instal·lacions generals de les sucursals del Banc d’Espanya.

CIAS COM comença l’any 2018 una assistència tècnica per al Banc d’Espanya que comprèn la realització de les auditories del manteniment de les instal·lacions de les seves 14 sucursals, així com el suport tècnic en la preparació del plec de condicions del servei. En el projecte intervindrà un nodrit equip d’enginyers especialitzats en instal·lacions elèctriques…