Des del passat mes de febrer de 2018, CIAS COM ha ampliat el suport tècnic a Gas Natrual Fenosa en temes relacionats amb la gestió del mateniment. Per aquest motiu ha incorporat a un nou enginyer consultor que donarà suport als processos globals de manteniment que concerneixin a totes les zones territorials. Aquest nou suport s’afageix al control de qualitat i al suport tècnic en zona, que CIAS COM ve prestant des del 2015.