A CIAS COM 2001, dins del nostre Sistema Integrat de Gestió (SIG) comptem amb la certificació de la norma OHSAS 18001 : 2007 que estableix els requisits que un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball ha de tenir perquè les organitzacions puguin controlar els riscos associats a la seva activitat; assistint a la jornada sobre la nova ISO 45001 : 2018 per conèixer les novetats que incorpora aquesta nova norma respecte a la OHSAS que ja coneixem.

A més, en la jornada s’ha parlat de la norma ISO 39001 de sistemes de gestió de la seguretat vial en les organitzacions i també de la nova tendència d’empreses saludables, on cada vegada més, incorporen activitats, formacions, etc. enfocades a la millora de la salut dels seus treballadors.