CIAS COM resulta adjudicatària d’una assistència tècnica en el manteniment d’instal·lacions generals de les sucursals del Banc d’Espanya.

CIAS COM comença l’any 2018 una assistència tècnica per al Banc d’Espanya que comprèn la realització de les auditories del manteniment de les instal·lacions de les seves 14 sucursals, així com el suport tècnic en la preparació del plec de condicions del servei. En el projecte intervindrà un nodrit equip d’enginyers especialitzats en instal·lacions elèctriques…