CIAS COM va resultar adjudicatària el gener passat de 2019 del contracte d’assistència tècnica per a prestació del control de qualitat del servei de neteja en els centres municipals i en els centres escolars. El contracte es basarà en la inspecció periòdica dels centres amb l’objectiu de valorar el nivell d’execució i de qualitat obtinguts, així com el seguiment de les hores de prestació realment executades per l’empresa adjudicatària del servei de neteja. El contracte està previst per 1 any amb la possibilitat de pròrrog a de 3 anys més.