CIAS COM ve desenvolupant des de novembre de 2018 el control de qualitat i control de presència del servei de neteja en les facultats i centres pertanyents a la Universitat de Barcelona. L’objectiu de la UB és realitzar un seguiment del compliment de les prescripcions del servei de neteja, entre les quals es troba el control de presencial del personal assignat al contracte, així com la realització d’una sèrie d’auditories de control de qualitat del servei. El sistema de control presencial implantat es basa en un sistema redundant de doble tecnologia: empremta digital biomètrica i trucada telefònica perduda. El contracte té una durada inicial de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d’altres tres.