CIAS COM ha incorporat als seus mitjans materials per al control un nou sistema d’inspecció format per un luminòmetre NG 3M™ Clean-Trace™ i el seu software associat de gestió i registre de dades. El luminòmetre està format per un analitzador en el qual es fa la lectura d’un escovilló (bastonet de cotó) tractat químicament i que, prèviament, s’ha fregat sobre la mostra a analitzar. Amb això s’obté un resultat sobre la quantitat d’ATP (adenosinatrifosfat).

Recentment, CIAS COM ha fet una auditoria del servei de neteja als centres de l’ICS de la Catalunya Central, en la qual s’ha fet servir aquest sistema, i s’han obtingut uns resultats molt objectius de l’estat de neteja dels centres.