Cada vegada són més les administracions públiques que opten per retribuir la facturació dels serveis generals contractats en funció dels resultats obtinguts. “Generem sistemes de retribució variable, basats en el control presencial i d’hores, en el nivell de qualitat obtingut en el servei i en la informació generada pels sistemes d’informació (per exemple: GMAO – sistemes de gestió del manteniment assistit per ordinador, sistemes de control presencial i d’hores de les subcontractades, etc.). Aportem els indicadors objectius i rellevants per calcular la retribució variable sobre el nivell d’execució real del servei. Així, l’Administració paga pel que realment rep.”