Estem plenament satisfets del suport que ens presta la consultora CIAS COM per controlar i optimitzar la gestió dels contractes de serveis generals en els més de 230 edificis judicials que componen el Ministeri de Justícia, que ens ha permès estalviar significativament els costos i millorar la qualitat dels serveis: manteniment de les instal·lacions dels edificis, ascensors, neteja d’edificis, subministraments energètics i seguretat i vigilància, entre altres.