CIAS COM comença l’any 2018 una assistència tècnica per al Banc d’Espanya que comprèn la realització de les auditories del manteniment de les instal·lacions de les seves 14 sucursals, així com el suport tècnic en la preparació del plec de condicions del servei. En el projecte intervindrà un nodrit equip d’enginyers especialitzats en instal·lacions elèctriques i instal·lacions mecàniques i de climatització, instal·lacions automàtiques d’extinció d’incendis, ascensors, lampisteria i sanejament. El termini d’execució del projecte és de vuit mesos.